• Strona główna
  • Historia
  • Paragrafy
  • Napisz do nas

czerwony (Szlakiem Powstań Śląskich)

Szlak im. Powstań Œlšskich - Szeroka - Godów
Nr 1083 Długoœć 18,40 km

Szlak wyznakowano w 1981 r. łšczy miejsca zwišzane z wydarzeniami historycznymi okresu powstań œlšskich 1919-1920 w okolicach Jastrzębia Zdroju.

Opis szlaku:

Od Szerokiej poczštkowo ulicami o sporym ruchu, a następnie mało ruchliwš asfaltowš drogš z rozległymi widokami na miasto oraz pasma beskidzkie w kraju i zagranicš. Dalsza trasa to boczne ulice, urocze jary, dawne uzdrowisko i dzielnica Moszczenica. Tam przekraczamy Szotkówkę i po krótkiej wędrówce ulicš wchodzimy na polnš drogę wzdłuż Szotkówki. Przechodzimy przez małe skupiska leœne i do zabytków Gołkowic szlak prowadzi mało ruchliwymi ulicami. Końcowy fragment szlaku to znów dolina Szotkówki.

Zabytki i miejsca pamięci:

Szeroka-koœciół póŸnobarokowy, cmentarz z grobami ofiar I wojny i powstańców œlšskich. Muzeum dzwonków.

Jastrzębie Górne-koœciół póŸnobarokowo-klasycystyczny, cmentarz z grobami powstańców œlšskich i żołnierzy poległych w 1939 r. Grób ofiar "marszu œmierci".

Jastrzębie Zdrój-budynek dawnego dworca kolejowego, dawne sanatoria i pensjonaty wzdłuż ulicy Zdrojowej i 1 Maja. Park Zdrojowy. Odrestaurowane budynki dawnych sanatoriów, dzisiaj hotel i gmach uniwersytecki.

Moszczenica-cmentarz z grobem ofiar I wojny, grób prof. Rudolfa Ranoszka, koœciół, Szkolne Muzeum (pamištki po prof. Ranoszku).

Gołkowice-XIX wieczny koœciółek drewniany, grób powstańców œlšskich, pomnikowe dęby, koœciół ewangelicki z pocz. XX wieku.
W tej miejscowoœci rozpoczęły się działania zbrojne I powstania œl.

Godów-interesujšca konfiguracja terenu tzw. "strzelnica" i meandry Szotkówki. Pomnik w miejscu œmierci powstańców rozstrzelanych przez Grenzschutz. Miejsce bitwy w okolicach stacji kolejowej i ataku powstańców na posterunek graniczny tzw. "Bitwa pod Godowem".

szlak niebieski   szlak zielony   szlak żółty   szlak czarny