• Strona główna
  • Historia
  • Paragrafy
  • Napisz do nas

czarny (łącznikowy)

Szlak Zebrzydowicki - Zebrzydowice - Bzie Zameckie
Nr 1084 Długoœć 9,80 km

Przebieg szlaku:

Od granicznego dworca kolejowego poczštkowo ulicami aż do Doliny Piotrówki w okolice pałacu. Stšd na wzniesienie i bocznš drogę (ul. Akacjowa) z widokami na Beskidy i Dolinę Piotrówki. Poczštkowo terenami leœnymi, a następnie bocznymi ulicami: Piotra Skargi, Jana Długosza, Jana Matejki i Podleœnš do Bzia Zameckiego. Ostatni odcinek ul. Budowlanych w okolice dworu obronnego.
Szlak w całoœci może być wykorzystywany jako trasa rowerowa.

Obiekty krajoznawcze:

Zebrzydowice-graniczny dworzec kolejowy oraz budynek pierwotny dworca z pocz. XX wieku. Muzeum Szkolne w SP im. K.K. Baczyńskiego. Pałac (obecnie WOKiR), stawy rybne, koœciół i cmentarz z grobem ofiar wojny polsko-czechosłowackiej. Przy dworcu głaz pamięci Żydów - więŸniów podobozu KL Auschwitz pomordowanych w Zebrzydowicach.
Trasa szlaku "przekracza" dawnš granicę państwowš między Prusami a Austro-Węgrami.

szlak czerwony   szlak niebieski   szlak zielony   szlak żółty